LLEIDANOTICIES.COM - Logo

El diari digital de Lleida!

16/07/2019

::
Lleida


L'Obra Social 'la Caixa' destina més de 23.000 euros a la inclusió social de persones vulnerables de la província de Lleida

Lleida  -  15/08/2018  - 

Sis persones joves amb discapacitat intel·lectual d'aquesta província seran els beneficiaris directes d'aquests ajuts que l'Obra Social "la Caixa" destina a la promoció de la vida independent de persones en procés d'inserció social o que pateixen una malaltia o una discapacitat

Sis persones joves amb discapacitat intel·lectual de la província de Lleida seran les beneficiàries directes dels ajuts que l'Obra Social "la Caixa" ha concedit aquest any a través d'un projecte social impulsat per la Fundació Privada Ilersis, valorat en 23.520 euros i que fomenta la inclusió social de persones en risc o situació de vulnerabilitat. En el conjunt de tot l'Estat, la suma d'aquests ajuts assoleix els 1,1 milions d'euros distribuïts en 48 projectes que oferiran 816 places residencials temporals repartides per 22 províncies.

La convocatòria d'Habitatges per a la Inclusió Social forma part del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials que impulsa anualment l'Obra Social "la Caixa" i que aquest any destina una inversió de 18,5 milions d'euros en projectes que atenen diferents àmbits, sempre amb el propòsit d'oferir oportunitats als col·lectius en risc o situació de vulnerabilitat social.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és impulsar projectes que fomentin l'accés a un habitatge digne com a part essencial del procés d'inclusió social d'aquelles persones que es troben en una situació de vulnerabilitat social, així com les seves famílies.

Per aquesta raó, es contemplen tres grans àmbits d'actuació:

Persones en procés d'inclusió social (75%).
Persones amb discapacitat (17%)
Persones amb malaltia i els seus familiars (8%).

LA CONVOCATÒRIA D'HABITATGES PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL 2018

A l'hora de seleccionar els projectes d'aquesta convocatòria s'ha donat prioritat a aquelles propostes que tenen en compte la implicació de les persones destinatàries en la planificació del seu futur, la incorporació d'un pla d'acció social basat en el perfil de cada usuari per donar-li suport en la transició cap a una vida independent, la promoció de la inserció laboral dels beneficiaris i l'enfortiment i la creació de xarxes de suport familiar, convivencial i social.

La implicació del voluntariat en el desenvolupament de les accions proposades ha estat una altra de les característiques més valorades en el procés de selecció. En aquest sentit, el 94% dels projectes escollits impliquen la participació de voluntaris. Finalment, l'experiència de l'entitat sol·licitant en accions similars, la seva gestió a partir de criteris de transparència i la mateixa viabilitat social, tècnica i econòmica del projecte per garantir la seva sostenibilitat futura també han estat aspectes determinants a l'hora de puntuar les propostes.

A més d'avaluar els objectius, la metodologia i l'impacte previst, la Fundació Bancària "la Caixa" posa molt d'èmfasi en aquells projectes que promouen el respecte i la dignitat de les persones, i que dediquen temps a conèixer cada individu, i potencien els seus interessos i la seva capacitat d'elecció i implicació. L'apoderament de les persones destinatàries com a agents actius de canvi és crucial en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de les activitats. Només així es pot aconseguir un plantejament integral, amb una perspectiva holística de la persona.

Amb aquesta inversió, l'Obra Social "la Caixa" retorna a la societat una part important dels beneficis que genera l'activitat financera, donant resposta a les necessitats emergents de l'actual context social.

El President de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidre Fainé, ha destacat el compromís de l'entitat amb el Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials com un dels pilars per donar resposta a les necessitats i carències de la societat d'avui, especialment aquelles que incideixen de manera severa en els col·lectius més desfavorits i vulnerables.

Convocatòries d'ajuts a projectes socials 2018

El Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials 2018 estableix sis convocatòries que es resoldran al llarg de tot l'any:

Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a l'Envelliment, a la Discapacitat i a la Malaltia
Foment de la qualitat de vida, independència i autonomia de les persones amb discapacitat i d'aquelles que, a causa de l'envelliment o de la malaltia, pateixen el deteriorament de les seves capacitats i la salut.

Lluita contra la Pobresa Infantil i l'Exclusió Social
Promoció del desenvolupament educatiu i social de nens, nenes i joves, així com la igualtat d'oportunitats per a persones en situació de vulnerabilitat i de pobresa.

Habitatges per a la Inclusió Social
Garantir l'accés a l'habitatge a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat per afavorir la seva autonomia personal.

Inserció Sociolaboral
Impuls de la inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat així mateix com la millora de l'ocupabilitat i la creació de llocs de treball.
Interculturalitat i Acció Social
Promoció de la convivència ciutadana de cultures diferents en espais comuns per fomentar la participació social, l'enfortiment de les comunitats, la prevenció de la violència i la mediació.

Acció Social en l'Àmbit Rural
Promoció de l'autonomia de les persones grans i dependents i foment de la inserció sociolaboral de persones de totes les edats que viuen en un entorn rural.

Premis "la Caixa" a la Innovació Social

Un any més, l'Obra Social "la Caixa" concedirà també un reconeixement especial a aquells projectes més disruptius, perquè implementen nous models d'intervenció social o de gestió, o perquè aporten una visió transformadora de la societat, amb la quarta edició dels Premis "la Caixa" a la Innovació Social.

Deu premis de 15.000 euros suposaran un impuls addicional per a cada un dels projectes seleccionats que responguin als reptes actuals i que mostrin una clara capacitat per modificar una problemàtica social de manera sostenible, eficient i duradora.

L'Obra Social, l'ànima de "la Caixa"
La Fundació Bancària "la Caixa", presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, ha incrementat aquest any 2018 el pressupost per a l'Obra Social, que se situa en 520 milions d'euros. Aquesta dotació posiciona l'entitat com la primera fundació privada d'Espanya i una de les més importants del món.

El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes actuals, com l'atur, la lluita contra l'exclusió o l'accés a l'habitatge, continuen concentrant bona part dels esforços. El 59% del pressupost es destina al desenvolupament de programes socials i assistencials; el 23% es per a la promoció de la cultura i l'educació; i el 18% es dedica a la investigació i la formació de l'excel·lència.


DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES SELECCIONATS EN LA CONVOCATÒRIA 2018 D'HABITATGES PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS
HABITATGE STARTUP

L'StartUp d'Ilersis és un projecte d'aprenentatge per a la vida autònoma. Té com a eix vertebrador un habitatge llançadora des d'on s'impulsa el coneixement i l'autogestió del col·lectiu de persones joves amb discapacitat (DI) i amb necessitats concretes. El projecte ofereix un lloc on viure, un equip de companys (aprenents d'autonomia), la formació personalitzada i de grup (un monitor/facilitador 4 h/dia), suport tècnic i psicològic (5 hores a la setmana), la possibilitat del suport d'un referent (estudiant que viu també al pis), així com de voluntaris que dinamitzen la vida en el lleure. Es tracta d'un projecte capacitador que habilita les persones amb DI a decidir amb més possibilitats d'èxit la vida que volen, amb qui volen, i com i de quina manera la volen viure, en línia amb la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

Import concedit: 23.520€

Beneficiaris directes: 6
 


Font: GIRONANOTICIES.COM

Whatsapp Imprimir


Traducir con Google Translate

Bandera Inglaterra Bandera de España Bandera de Catalunya


La Caixa cat